ARHITEKTUUR

Projektide vormistamine

 

Suur osa selles portfoolios sisalduvaid projekte on tehtud Allan Strus arhitektibüroos aastatel 2013-2018. Iga projektiga tegeles mitu erinavat spetsialisti, osa sellest tööst oli ka minu teha. Autorlus kuulub Allan Strus-i büroole, seetõttu portfoolio sisaldab viiteid originaallehele, samuti on kirjas autorid ja kaasautorid.

Tänan kõiki minu õpetajaid ja juhendajaid.

Samuti tänan Viljar Orub-i arhitektuursete renoveerimisprojektide juhendamise eest. Meie koostöö algas 2017-l aastal.

 

Create a Free Website With Webador