2013 aastal  hakkasin tööle väga mainekas arhitektibüroos AB Allan Strus. Selle arhitektibüroo põhiliseks suunaks on uusklassika ja restaureerimine. Minu esimeseks tööks oli Keila-Joa lossi neogooti stiilis kõrvalhoone sisearhitektuurne projekt.  

Edaspidi tegelesin veel koostöös arhitektidega mitme restaureerimisprojektiga, samuti ka uute eramajade, kortermajade ja avalikke hoonete nii arhitektuursete, kuid ka sisearhitektuursete projektidega. Suur osa selles portfoolios sisalduvaid projekte on tehtud Allan Strus arhitektibüroos aastatel 2013-2018. Iga projektiga tegeles mitu erinavat spetsialisti, osa sellest tööst oli ka minu teha. Autorlus kuulub Allan Strus-i büroole, seetõttu portfoolio sisaldab viiteid originaallehele, samuti on kirjas autorid ja kaasautorid.

Tänan kõiki minu õpetajaid.

Alates 2018 aastast tegutsen iseseisvalt koostöös arhitekti- ja inseneri-järelevalve spetsialistiga. Põhiteemaks on siiani renoveerimine.

Create a Free Website With Webador